Inleiding

Care for Beauty neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kut u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@saloncareforbeauty.nl.


Wie is Care for Beauty?

Care for Beauty is de eenmanszaak Schoonheidssalon Care for Beauty, kantoorhoudende te (3372 BV) Hardinxveld-Giessendam aan Rivierdijk 421a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 60803169.
Care for Beauty is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Care for Beauty de verwerkingsverantwoordelijke.

 


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Care for Beauty heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt in de salon, via de webshop, telefonisch of via het online afspraken systeem.

 


Hoe gebruikt Care for Beauty jouw gegevens?

Hier vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Care for Beauty persoonsgegevens over u verwerkt. Door gebruik te maken van onze service in de salon en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Care for Beauty heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt heeft in de salon, via de website, telefonisch, email of via het online afspraken systeem. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunnen zowel op actieve als passieve wijze worden verstrekt. Actief verstrekte gegevens zijn de gegevens die u zelf op de website invult of bijvoorbeeld per e-mail naar ons toestuurt. Daarnaast worden er op de website gegevens automatisch opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke passief en actief verstrekte gegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden.

Afspraak en e-mail
Als u een afspraakverzoek of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt, bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wanneer u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief van Care for Beauty wordt gebruik gemaakt van het beveiligde programma Mailchimp. Uw gegevens worden alleen met uw toestemming verstrekt aan mailchimp om zo op de hoogte te blijven van de acties, informatie enz van Care for Beauty.

Afspraakgegevens
Wanneer u een afspraak maakt op welke manier dan ook worden deze gegevens opgeslagen zodat (toekomstige) afspraken aan uw profiel gekoppeld kunnen worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om automatisch voor kortingspunten te sparen en kunnen wij u beter adviseren over behandelingen en producten op basis van reeds gemaakte afspraken.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van veiligheidsprocedures. Alle persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligd software 
programma genaamd Salonized. Daarbij is onze website voorzien van een SSL certificaat (https) voor een versleutelde verbinding. Onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Grondslag en bewaartermijn van gegevens
De grondslag om de gegevens te bewaren is voor de uitvoering van de overeenkomst.
Het bewaartermijn van de gegevens is zolang als noodzakelijk is voor het doeleinde.

Facebook, Google+ en Instagram
Op bovengenoemde social media websites zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken Facebook, Google+ en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door WordPress. Deze code kan een cookie plaatsten. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Google+ en Instagram, die regelmatig kunnen wijzigen, om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

Website van Derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 


Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Care for Beauty over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Care for Beauty. U kunt verzoeken dat Care for Beauty uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Care for Beauty te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Care for Beauty of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U heeft het recht uw persoonsgegevens van Care for Beauty te verkrijgen. Care for Beauty zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Care for Beauty u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Care for Beauty

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@saloncareforbeauty.nl. Care for Beauty zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Care for Beauty een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Care for Beauty uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

 


Ontvangers van de persoonsgegevens

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Care for Beauty

Het kan zijn dat Care for Beauty verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 


Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 


Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Care for Beauty je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@saloncareforbeauty.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Care for Beauty jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@saloncareforbeauty.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.